CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT


 Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:

- Dòng điện định mức
- Độ sụt áp
- Dòng điện ngắn mạch
- Cách lắp đặt
- Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất

 

0943998993