CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cadivi

Cáp đồng trục 5C-FB-JF Bảng giá miền Bắc

Cáp điện thoại trong nhà Bảng giá miền Nam & Trung

Ống luồn đàn hồi Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Ống luồn cứng Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Khí cụ điện Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điều khiển 1 - 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC màng chắn đồng hoặc nhôm DVV/Sc - DVV/Sa – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điều khiển 1- 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC - DVV – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Dây & cáp chống cháy CX/FR; CXV/FR-0.6/1KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điện kế 2 - 4 ruột đồng, cách điện PVC - vỏ PVC ( DK-CVV – 0,6/1 KV ) Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp Trung Thế Có Màn Chắn Kim Loại Cấp Điện Áp Từ 3,6/6 (7,2) kV Đến 18/30 (36) kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp Trung Thế Treo Có Màn Chắn Ruột Dẫn Có Vỏ Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp trung thế treo có màn chắn ruột dẫn không vỏ Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp trung thế treo cấp điện áp 24 kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Dây đồng trần xoắn dùng cho đường dây tải điện trên không (C) Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE ,giáp 2 lớp băng kim loại, vỏ PVC - CXV/DTA – 0,6/1 kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Trang : 
1 2 
0943998993