CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

CB Chống Rò RCCB, RCBO
HDB6VR440YC-RCCB 4P 40A 100mA
788.800 VNĐ
HDB6VR425YC-RCCB 4P 25A 100mA
788.800 VNĐ
HDB6VR416YC-RCCB 4P 16A 100mA
788.800 VNĐ
HDB6VR410YC-RCCB 4P 10A 100mA
788.800 VNĐ
HDB6VR240SC-RCCB 2P 40A 30mA
488.800 VNĐ
HDB6VR225SC-RCCB 2P 25A 30mA
488.800 VNĐ
HDB6VR216SC-RCCB 2P 16A 30mA
488.800 VNĐ
HDB6VR210SC-RCCB 2P 10A 30mA
488.800 VNĐ
Trang : 
0943998993