CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Bộ Lưu Điện UPS Online ULN
ULN103-UPS On-line 1 pha 10KVA
69.289 VNĐ
69.289 VNĐ
ULN602-UPS On-line 1 pha 6KVA  1 / 1
49.489 VNĐ
49.489 VNĐ
ULN302-UPS On-line 1 pha 3KVA
16.489 VNĐ
16.489 VNĐ
ULN202-UPS On-line 1 pha 2KVA
15.389 VNĐ
15.389 VNĐ
ULN102-UPS On-line 1 pha 1KVA
7.689.000 VNĐ
Trang : 
0943998993