CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Dòng Wide Màu
WEVH5522 / WEVH5522-7-Công tắc 2 chiều loại trung 250VAC - 16A
43.000 VNĐ
WEG2488H / WEV2488H-Ổ cắm data - CAT5
195.000 VNĐ
WEG2501H / WEV2501H-Ổ cắm anten TV 75 Ohm  1 / 1
112.000 VNĐ
WEG5152-51KH / WEG51527H-Công tắc C có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
155.000 VNĐ
WEG5151-51KH / WEG51517H-Công tắc đơn có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A  1 / 1
125.000 VNĐ
WEV5002H / WEV5002-7H-Công tắc C (cầu thang) 250VAC - 16A
54.000 VNĐ
WEV5001H / WEV5001-7H-Công tắc đơn 250VAC - 16A
31.000 VNĐ
Trang : 
0943998993