CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cáp điện kế, rẽ quạt, duplex

Cáp điện kế 2 - 4 ruột đồng, cách điện PVC - vỏ PVC ( DK-CVV – 0,6/1 KV ) Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Trang : 
0943998993