CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Khởi Động Từ Contactor
Contactor 3P 630A 220VAC
15.546.800 VNĐ
Contactor 3P 500A 220VAC
14.696.800 VNĐ
Contactor 3P 225A 220VAC
3.996.800 VNĐ
Contactor 3P 185A 220VAC
3.836.800 VNĐ
Contactor 3P 115A 220VAC
2.866.800 VNĐ
Contactor 3P 95A 1NO-1NC 220VAC
1.626.800 VNĐ
Contactor 3P 50A 1NO-1NC 220VAC
876.800 VNĐ
Contactor 3P 9A 1NO-1NC 220VAC
206.800 VNĐ
Trang : 
0943998993