CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Máy Cắt ACB
HDW632323FHVV56M-ACB 3P 3200A 80kA (FIX)
72.966.800 VNĐ
HDW620083FHVV56M-ACB 3P 800A 80kA (FIX)
43.966.800 VNĐ
HDW620063FHVV56M-ACB 3P 630A 80kA (FIX)
41.966.800 VNĐ
Trang : 
0943998993