CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

ATS Series ATYS 3E 3, 4 Poles
15334320-ATS Series ATyS 3E 4x3200A, 230VAC
399.553 VNĐ
399.553 VNĐ
15334520-ATS Series ATyS 3E 4x2500A, 230VAC
328.405 VNĐ
328.405 VNĐ
15334200-ATS Series ATyS 3E 4x2000A, 230VAC
311.300 VNĐ
311.300 VNĐ
15333320-ATS Series ATyS 3E 3x3200A, 230VAC
369.963 VNĐ
369.963 VNĐ
15333250-ATS Series ATyS 3E 3x2500A, 230VAC
304.073 VNĐ
304.073 VNĐ
15333200-ATS Series ATyS 3E 3x2000A, 230VAC
278.850 VNĐ
278.850 VNĐ
Trang : 
0943998993