CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Himel
Relay nhiệt 230A ~ 320A
2.326.800 VNĐ
Relay nhiệt 180A ~ 250A
2.206.800 VNĐ
Realy nhiệt 105A ~ 135A
1.136.800 VNĐ
Realy nhiệt 90A ~ 115A
1.136.800 VNĐ
Relay nhiệt 0.5A ~ 0.7A
229.800 VNĐ
Relay nhiệt 30A ~ 40A
529.800 VNĐ
Relay nhiệt 23A ~ 32A
529.800 VNĐ
Contactor 3P 630A 220VAC
15.546.800 VNĐ
Contactor 3P 500A 220VAC
14.696.800 VNĐ
Trang : 
1 2 
0943998993