CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Dòng Wide
WEG5401-011 / WEG5401-011SW-Nút nhấn chuông 250VAC - 10A

WEG5401-011 / WEG5401-011SW

WEG5401-011 / WEG5401-011SW-Nút nhấn...
60.000 VNĐ
WEG5141 / WEG5141SW-Công tắc B có đèn báo khi ON, 250VAC - 20A
265.000 VNĐ
WEG51527 / WEG51527SW-Công tắc C có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A (Bắt vít)  1 / 1
116.000 VNĐ
WEG5152-51K / WEG5152-51KSW-Công tắc C có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A (Cắm nhanh)

WEG5152-51K / WEG5152-51KSW

WEG5152-51K / WEG5152-51KSW-Công tắc...
116.000 VNĐ
WEV5004K / WEG5004KSW-Công tắc E 250VAC - 16A
215.000 VNĐ
WEV5003K / WEG5003KSW-Công tắc D (2 tiếp điểm) 250VAC - 16A
135.000 VNĐ
WEG51517 / WEG51517SW-Công tắc đơn có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A (Bắt vít)
99.000 VNĐ
WEG5151-51K / WEG5151-51KSW-Công tắc đơn có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A (Cắm nhanh)

WEG5151-51K / WEG5151-51KSW

WEG5151-51K / WEG5151-51KSW-Công tắc...
99.000 VNĐ
WEV5002-7 / WEV5002-7SW-Công tắc C (cầu thang) 250VAC - 16A (Bắt vít)
38.000 VNĐ
WEV5002 / WEV5002SW-Công tắc C (cầu thang) 250VAC - 16A (Cắm nhanh)
38.000 VNĐ
WEV5001-7 / WEV5001-7SW-Công tắc đơn 250VAC - 16A (Bắt vít)
17.000 VNĐ
WEV5001 / WEV5001SW-Công tắc đơn 250VAC - 16A (Cắm nhanh)
17.000 VNĐ
Trang : 
0943998993