CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Đèn Lon Downlight Gắn Nổi
PSDC147E27 (DVN5.5”)-Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
348.000 VNĐ
PSDC115E27 (DVN4.5”)-Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
248.000 VNĐ
PSDC95E27 (DVN3.5”)-Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x E27
205.000 VNĐ
PSDB160E272 (DLK1155)-Bộ đèn lon downlight gắn nổi 2 x E27
551.000 VNĐ
PSDB190RS7 (DLK1179)-Bộ đèn lon downlight gắn nổi 1 x R x S7
1.442.000 VNĐ
Trang : 
0943998993