CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCCB ABN, ABS và Phụ Kiện
ABN402c-MCCB 2P 250A 50KA
3.811.500 VNĐ
ABN202c-MCCB 2P 125A 65KA
1.564.200 VNĐ
ABN52c-MCCB 2P 15A 30KA
634.700 VNĐ
Trang : 
0943998993