CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

ELCB Bảo Vệ Dòng Rò 2P
BJS30208A2 / BJS3020NA2-ELB 2P 30A 15mA 1.5KA 240VAC (loại không bảo vệ quá tải)
330.000 VNĐ
Trang : 
0943998993