CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCB MU Series 6kA 1P,2P,3P,4P
MU320A-MCB 3P 20A 400V 6kA
602.100 VNĐ
MU220A-MCB 2P 20A 400V 6kA
372.600 VNĐ
MU216A-MCB 2P 16A 400V 6kA
372.600 VNĐ
MU210A-MCB 2P 10A 400V 6kA
372.600 VNĐ
MU206A-MCB 2P 6A 400V 6kA
372.600 VNĐ
MU120A-MCB 1P 20A 230V 6kA
119.700 VNĐ
MU116A-MCB 1P 16A 230V 6kA
119.700 VNĐ
MU110A-MCB 1P 10A 230V 6kA
119.700 VNĐ
MU106A-MCB 1P 6A 230V 6kA
119.700 VNĐ
Trang : 
0943998993