CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Chống Sét Lan Truyền 3 Pha
77798735-CPS BLOCK PLUS 160 kA 3 Phase WYE 230/400V
52.635.000 VNĐ
Trang : 
0943998993