CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Công Tơ Điện Tử
LEM021GC-CT/5-Công tơ KWH 3P 230/400V, CT/5, có truyền thông Modbus
4.009.500 VNĐ
Trang : 
0943998993