CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Máy Biến Áp 3 Pha Điện Lực TPHCM
MBA3P2501-DLHCM-Máy biến áp 3 pha, 250KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
251.226 VNĐ
MBA3P1801-DLHCM-Máy biến áp 3 pha, 180KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
192.179 VNĐ
MBA3P1601-DLHCM-Máy biến áp 3 pha, 160KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
174.830 VNĐ
MBA3P1001-DLHCM-Máy biến áp 3 pha, 100KVA, 22/0.4kV, ĐL HCM
129.219 VNĐ
Trang : 
0943998993