CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cáp trung thế

Cáp Trung Thế Có Màn Chắn Kim Loại Cấp Điện Áp Từ 3,6/6 (7,2) kV Đến 18/30 (36) kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp Trung Thế Treo Có Màn Chắn Ruột Dẫn Có Vỏ Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp trung thế treo có màn chắn ruột dẫn không vỏ Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp trung thế treo cấp điện áp 24 kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Trang : 
0943998993