CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCB Loại Tiêu Chuẩn BH-D6S
BH-D6S-201-MCB 2P 1A 6kA
1.282.600 VNĐ
BH-D6S-20.5-MCB 2P 0.5A 6kA
1.282.600 VNĐ
BH-D6S-101-MCB 1P 1A 6kA
577.500 VNĐ
BH-D6S-10.5-MCB 1P 0.5A 6kA
577.500 VNĐ
Trang : 
0943998993