CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCCB Chỉnh Dòng
TD160N FMU160 3P-MCCB 3P 125A 50kA, loại chỉnh dòng (0.8~1) x In
2.893.000 VNĐ
TD100N FMU100 3P-MCCB 3P 32A 50kA, loại chỉnh dòng (0.8~1) x In
2.145.000 VNĐ
Trang : 
0943998993