CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Dòng Refina
WEC5542-7SW / WEC5542-7SW-Công tắc đôi loại nhỏ 250VAC - 10A
130.000 VNĐ
WEG55337SW / WEG55337SW-Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) 250VAC - 20A
250.000 VNĐ
WEG5512SW / WEG55127SW-Công tắc 2 chiều loại lớn 250VAC - 16A
57.000 VNĐ
WEG5522SW / WEG55227SW-Công tắc 2 chiều loại trung 250VAC - 16A
57.000 VNĐ
WEG5532SW / WEG55327SW-Công tắc 2 chiều loại nhỏ 250VAC - 16A
57.000 VNĐ
WEG5511SW / WEG55117SW-Công tắc đơn loại lớn 250VAC - 16A

WEG5511SW / WEG55117SW-Công tắc đơn loại lớn 250VAC - 16A

WEG5511SW / WEG55117SW-Công tắc đơn...
31.000 VNĐ
WEG5521SW / WEG55217SW-Công tắc đơn loại trung 250VAC - 16A
31.000 VNĐ
WEG5531SW / WEG55317SW-Công tắc đơn loại nhỏ 250VAC - 16A
31.000 VNĐ
Trang : 
0943998993