CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

ELCB Chống Rò Dạng Khối
HDM1LE100M323T-ELCB khối 3P 32A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
HDM1LE100M253T-ELCB khối 3P 25A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
HDM1LE100M203T-ELCB khối 3P 20A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
HDM1LE100M163T-ELCB khối 3P 16A 30mA 50kA
1.666.800 VNĐ
Trang : 
0943998993