CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cuộn Kháng Hạ Thế Reactor 230V (p=7%)
MX07-210/8.8-230/010-Cuộn kháng hạ thế Reactor 3P 230V 10KVA
2.288 VNĐ
Trang : 
0943998993