CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Đồng Hồ Đo KWH MYRA-300
R-MYRA-300-SP-P-*** Digital kWh meter SinglepPhase C/W Pulse
13.196.500 VNĐ
R-MYRA-300-3W-P-**** Digital kWh meter 3P3W + Pulse ****/5A
13.196.500 VNĐ
R-MYRA-300-3W-**** Digital kWh meter 3P3W ****/5A without pluse output
12.034.700 VNĐ
Trang : 
0943998993