CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Đèn Đường & Sân Vườn
OLG140E27 (DCV005)-Bộ đèn sân vườn 1 x E27
3.950.000 VNĐ
OLE140E27 (DCV003)-Bộ đèn sân tennis 1 x E40
4.650.000 VNĐ
OLD140E27 (DCV002)-Bộ đèn sân vườn 1 x E27
5.800.000 VNĐ
OLC140E27 (DCV001)-Bộ đèn sân vườn 1 x E27
3.824.000 VNĐ
POLG100065 (DPP007)-Bộ đèn sân tennis 1 x E40
5.165.000 VNĐ
POLG40065 (DPP006)-Đèn sân tennis 1 x E40
3.189.000 VNĐ
POLJ12065 (USD)-Bộ đèn đường LED 120W
19.800.000 VNĐ
POLF40065 (DD003)-Bộ đèn đường 1 x E40, 150 - 400W, IP65
2.760.000 VNĐ
POLE40065 (DD002)-Bộ đèn đường 1 x E40, 150 - 400W, IP65
3.849.000 VNĐ
Trang : 
0943998993