CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cuộn kháng
471.657-4033X0-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 75KVAR/440V
15.004 VNĐ
460.758-4033X0-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 60KVAR/440V
11.121 VNĐ
495.758-4033X0-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 50KVAR/440V
10.681 VNĐ
432.626-4033X0-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 40KVAR/440V
10.736 VNĐ
444.625-4033X0-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 30KVAR/440V
8.976 VNĐ
442.625-4033X0-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 25KVAR/440V
8.976 VNĐ
436.095-4032X8-Cuộn kháng 7% - 400V/50Hz, dùng cho tụ bù 20KVAR/440V
8.107 VNĐ
Trang : 
0943998993