CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Broyce Control
Hour Run Meter AC
924.000 VNĐ
Symmetrical On/Off Recycling
2.243.000 VNĐ
Synchronizing Check Relay
6.930.000 VNĐ
Under Frequency Relay
4.620.000 VNĐ
3 Phase Over Current Relay
12.012.000 VNĐ
Under Current Relay
6.930.000 VNĐ
Over Voltage Relay
3.927.000 VNĐ
Phase Sequence Relay
6.699.000 VNĐ
3 Phase Over Voltage Relay 3P3W
6.237.000 VNĐ
Trang : 
1 2 
0943998993