CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Đèn Lon Gắn Âm, Dưới Nước
PRDI110E27 (DAV003)-Bộ đèn lon downlight gắn âm vuông 1xE27, có kiếng
185.000 VNĐ
PRDI155E27 (DAV001)-Bộ đèn lon downlight gắn âm vuông 1xE27 có kiếng
236.000 VNĐ
PRDH125E27 (DAT003)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xE27 có kiếng
200.000 VNĐ
PRDH105E27 (DAT002)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27 có kiếng
160.000 VNĐ
PRDH70E27 (DAT001)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xE27 có kiếng
134.000 VNĐ
PRDE115E272 (FLV003)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 2xE27 bóng ngang có kiếng
329.000 VNĐ
PRDE145E272 (FLV001)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 2xE27 bóng ngang có kiếng
361.000 VNĐ
PRDG116RS7 (DLC002)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xRxS7 bóng ngang có kiếng
960.000 VNĐ
PRDG178RS7 (DLC001)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xRxS7 bóng ngang có kiếng
1.012.000 VNĐ
PRDF160RS7 (DLK003)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xRxS7 bóng ngang có kiếng
968.000 VNĐ
PRDF202RS7 (DLK001)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xRxS7 bóng ngang có kiếng
Liên hệ
PRDD160E27 (FLK6127)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
318.000 VNĐ
PRDD140G24 (FLK5124)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xG24 bóng ngang có kiếng
361.000 VNĐ
PRDD140E27 (FLK5127)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
281.000 VNĐ
PRDD115E27 (FLK4127)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 1xE27 bóng ngang có kiếng
253.000 VNĐ
PRDU190E272 (DLA1133)-Bộ đèn lon downlight gắn âm 2 x E27
378.000 VNĐ
Trang : 
1 2 
0943998993