CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Máy Biến Áp 1 Pha Điện Lực 3
MBA1P1002-DL3-Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
91.775 VNĐ
91.775 VNĐ
MBA1P752-DL3-Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
77.453 VNĐ
77.453 VNĐ
MBA1P502-DL3-Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
58.645 VNĐ
58.645 VNĐ
MBA1P152-DL3-Máy biến áp 1 pha, 15KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
31.185 VNĐ
31.185 VNĐ
MBA1P102-DL3-Máy biến áp 1 pha, 10KVA, 15-22/0.23kV, ĐL 3
27.600 VNĐ
27.600 VNĐ
MBA1P1001-DL3-Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 22/0.23kV, ĐL3
89.940 VNĐ
89.940 VNĐ
MBA1P751-DL3-Máy biến áp 1 pha, 75KVA, 22/0.23kV, ĐL3
75.901 VNĐ
75.901 VNĐ
MBA1P501-DL3-Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 22/0.23kV, ĐL3
57.472 VNĐ
57.472 VNĐ
MBA1P251-DL3-Máy biến áp 1 pha, 25KVA, 22/0.23kV, ĐL3
39.047.800 VNĐ
MBA1P101-DL3-Máy biến áp 1 pha, 10KVA, 22/0.23kV, ĐL3  1 / 1
27.049.000 VNĐ
Trang : 
0943998993