CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cuộn Kháng Hạ Thế Reactor 440V (p=7%)
MX07-400/22.2-440/025-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 25KVAr, 380-400V
3.388 VNĐ
MX07-400/17.8-440/020-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 20KVAr, 380-400V
3.058 VNĐ
MX07-400/13.3-440/015-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 15KVAr, 380-400V
2.838 VNĐ
MX07-400/8.9-440/010-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 440V, 10KVAr, 380-400V
2.398 VNĐ
Trang : 
0943998993