CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Schneider
BLRCS104A125B48-Tụ bù EasyCan 10.4/12.5KVAR 480V
1.387 VNĐ
BLRCS170A204B48-Tụ bù EasyCan 17/20.4KVAR 480V  1 / 1
2.267 VNĐ
BLRCS155A186B48-Tụ bù EasyCan 15.5/18.6KVAR 480V
2.067 VNĐ
BLRCS144A173B48-Tụ bù EasyCan 14.4/17.3KVAR 480V
1.921 VNĐ
BLRCS125A150B48-Tụ bù EasyCan 12.5/15KVAR 480V
1.668 VNĐ
BLRCS200A240B40-Tụ bù EasyCan 20/24KVAR 400V
2.668 VNĐ
BLRCS167A200B40-Tụ bù EasyCan 16.7/20KVAR 400V
2.227 VNĐ
BLRCS150A180B40-Tụ bù EasyCan 15/18KVAR 400V
2.001 VNĐ
BLRCS139A167B40-Tụ bù EasyCan 13.9/16.7KVAR 400V
1.855 VNĐ
BLRCS125A150B40-Tụ bù EasyCan 12.5/15KVAR 400V
1.668 VNĐ
Trang : 
0943998993