CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Rudolf
NRM-1Z0-015-0250-2 MCT băng quấn 250/5A Class 1.0 15VA SR2
1.167.900 VNĐ
NRM-1Z0-5Z0-0150-1 MCT băng quấn 150/5A Class 1.0 5VA SR1
792.000 VNĐ
NRM-1Z0-5Z0-0400-4 MCT băng quấn 400/5A Class 1.0 5VA SR4
1.010.200 VNĐ
NRM-3Z0-5Z0-0300-2 MCT băng quấn 300/5A Class 3.0 5VA SR2
969.900 VNĐ
NRM-3Z0-5Z0-0200-2 MCT băng quấn 200/5A Class 3.0 5VA SR2
851.500 VNĐ
NRM-3Z0-3Z0-0060-1-MCT băng quấn 60/5A Class 3.0 3VA SR1  1 / 1
771.900 VNĐ
NRE-1Z0-5Z0-0100-1 MCT vỏ đúc 100/5A Class 1 5VA RE11
1.227.500 VNĐ
NRE-3Z0-5Z0-0100-1 MCT vỏ đúc 100/5A Class 3 5VA RE11
792.000 VNĐ
NRE-3Z0-3Z0-0020-01 MCT vỏ đúc 20/1A Class 3 3VA RE01
1.742.500 VNĐ
R-MYRA-300-SP-P-*** Digital kWh meter SinglepPhase C/W Pulse
13.196.500 VNĐ
R-MYRA-300-3W-P-**** Digital kWh meter 3P3W + Pulse ****/5A
13.196.500 VNĐ
R-MYRA-300-3W-**** Digital kWh meter 3P3W ****/5A without pluse output
12.034.700 VNĐ
RTB-ENCLOSURE-3P Enclosure 3P
112.200 VNĐ
RTB-PILOTLIGHT Metering Pilot Light 12mm
187.000 VNĐ
RTB-TESTBLOCK Bakerite cover rear connection
2.431.000 VNĐ
Trang : 
1 2 3 
0943998993