CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCCB Loại Chỉnh Định Dòng
HDM6S100M0254XXX3-MCCB 4P 25A 50kA
Liên hệ
HDM6S100M0164XXX3-MCCB 4P 16A 50kA
2.212.800 VNĐ
HDM6S100M0253XXX3-MCCB 3P 25A 50kA
1.778.800 VNĐ
HDM6S100M0163XXX3-MCCB 3P 16A 50kA
1.778.800 VNĐ
Trang : 
0943998993