CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Osung
ATSC21-Bộ điều khiển ATS Việt Nam
3.630 VNĐ
3.630.000 VNĐ
OSS-66-TN-4600-ATS 4P 600A, ON-OFF-ON
33.330 VNĐ
33.330 VNĐ
OSS-64TN-4400-ATS 4P 400A, ON-OFF-ON
29.920 VNĐ
29.920 VNĐ
OSS-62TN-4200-ATS 4P 200A, ON-OFF-ON
16.720 VNĐ
16.720 VNĐ
OSS-61TN-4100-ATS 4P 100A, ON-OFF-ON
14.740 VNĐ
14.740 VNĐ
OSSII-604-T-4400-ATS 4P 400A, ON-ON
28.380 VNĐ
28.380 VNĐ
OSSII-62-T-4200-ATS 4P 200A, ON-ON
16.060 VNĐ
16.060 VNĐ
OSSII-61-T-4100-ATS 4P 100A, ON-ON
14.190 VNĐ
14.190 VNĐ
OSS-660-PC-36000-ATS 3P 6000A, ON-ON
493.460 VNĐ
493.460 VNĐ
OSS-650-PC-35000-ATS 3P 5000A, ON-ON
373.670.000 VNĐ
OSS-640-PC-34000-ATS 3P 4000A, ON-ON
273.900 VNĐ
273.900 VNĐ
OSS-632-PC-33200-ATS 3P 3200A, ON-ON
142.340 VNĐ
142.340 VNĐ
OSS-625-PC-32500-ATS 3P 2500A, ON-ON
108.900 VNĐ
108.900 VNĐ
OSS-620-PC-32000-ATS 3P 2000A, ON-ON
76.230 VNĐ
76.230 VNĐ
OSS-616-PC-31600-ATS 3P 1600A, ON-ON
51.480 VNĐ
51.480 VNĐ
Trang : 
1 2 
0943998993