CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Dây và cáp điện lực hạ thế

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE ,giáp 2 lớp băng kim loại, vỏ PVC - CXV/DTA – 0,6/1 kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Dây điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện PVC-CV-450/750 V Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Trang : 
0943998993