CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCCB 3P - GD
BBW3400KY-MCCB 3P 400A 25KA 415VAC
8.350.000 VNĐ
BBW3100SKY-MCCB 3P 100A 25KA 415VAC
2.140.000 VNĐ
BBW375SKY-MCCB 3P 75A 25KA 415VAC
2.140.000 VNĐ
Trang : 
0943998993