CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Biến Dòng MCT Băng Quấn
NRM-1Z0-015-0250-2 MCT băng quấn 250/5A Class 1.0 15VA SR2
1.167.900 VNĐ
NRM-1Z0-5Z0-0150-1 MCT băng quấn 150/5A Class 1.0 5VA SR1
792.000 VNĐ
NRM-1Z0-5Z0-0400-4 MCT băng quấn 400/5A Class 1.0 5VA SR4
1.010.200 VNĐ
NRM-3Z0-5Z0-0300-2 MCT băng quấn 300/5A Class 3.0 5VA SR2
969.900 VNĐ
NRM-3Z0-5Z0-0200-2 MCT băng quấn 200/5A Class 3.0 5VA SR2
851.500 VNĐ
NRM-3Z0-3Z0-0060-1-MCT băng quấn 60/5A Class 3.0 3VA SR1  1 / 1
771.900 VNĐ
Trang : 
0943998993