CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCB 10kA HDB9H
HDB9H632C20-MCB 2P 20A 10kA
188.800 VNĐ
HDB9H632C16-MCB 2P 16A 10kA
188.800 VNĐ
HDB9H632C10-MCB 2P 10A 10kA
188.800 VNĐ
HDB9H632C6-MCB 2P 6A 10kA
188.800 VNĐ
HDB9H631C20-MCB 1P 20A 10kA
88.800 VNĐ
HDB9H631C16-MCB 1P 16A 10kA
88.800 VNĐ
HDB9H631C10-MCB 1P 10A 10kA
88.800 VNĐ
HDB9H631C6-MCB 1P 6A 10kA
88.800 VNĐ
Trang : 
0943998993