CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCCB Dòng Cắt Tiêu Chuẩn
HDM163L253-MCCB 3P 25A 25kA
636.800 VNĐ
HDM163L203-MCCB 3P 20A 25kA
636.800 VNĐ
HDM163L163-MCCB 3P 16A 25kA
636.800 VNĐ
HDM163L103-MCCB 3P 10A 25kA
636.800 VNĐ
Trang : 
0943998993