CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Bộ Chuyển Nguồn ATS 3P
OSS-660-PC-36000-ATS 3P 6000A, ON-ON
493.460 VNĐ
493.460 VNĐ
OSS-650-PC-35000-ATS 3P 5000A, ON-ON
373.670.000 VNĐ
OSS-640-PC-34000-ATS 3P 4000A, ON-ON
273.900 VNĐ
273.900 VNĐ
OSS-632-PC-33200-ATS 3P 3200A, ON-ON
142.340 VNĐ
142.340 VNĐ
OSS-625-PC-32500-ATS 3P 2500A, ON-ON
108.900 VNĐ
108.900 VNĐ
OSS-620-PC-32000-ATS 3P 2000A, ON-ON
76.230 VNĐ
76.230 VNĐ
OSS-616-PC-31600-ATS 3P 1600A, ON-ON
51.480 VNĐ
51.480 VNĐ
OSS-612-PC-31200-ATS 3P 1200A, ON-ON
48.730.000 VNĐ
48.730.000 VNĐ
OSS-610-PC-3800-ATS 3P 800A, ON-ON
34.870 VNĐ
34.870 VNĐ
OSS-608-PC-3800-ATS 3P 800A, ON-ON
30.910 VNĐ
30.910 VNĐ
OSS-64TN-3400-ATS 3P 400A, ON-OFF-ON
24.640 VNĐ
24.640 VNĐ
OSS-62TN-3200-ATS 3P 200A, ON-OFF-ON
15.070 VNĐ
15.070 VNĐ
OSS-61TN-3100-ATS 3P 100A, ON-OFF-ON
13.310 VNĐ
13.310 VNĐ
OSSII-604-T-3400-ATS 3P 400A, ON-ON
23.760 VNĐ
23.760 VNĐ
OSSII-62-T-3200-ATS 3P 200A, ON-ON
14.410 VNĐ
14.410 VNĐ
OSSII-61-T-3100-ATS 3P 100A, ON-ON
12.650 VNĐ
12.650 VNĐ
Trang : 
0943998993