CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cáp điều khiển, cáp chống thấm

Cáp điều khiển 1 - 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC màng chắn đồng hoặc nhôm DVV/Sc - DVV/Sa – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

Cáp điều khiển 1- 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC - DVV – 0,6/1 KV Bảng giá miền Bắc Bảng giá miền Nam & Trung

dfgdfgdfgdfgdf Bảng giá miền Bắc

Trang : 
0943998993