CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Himel/Delixi
HDW632323FHVV56M-ACB 3P 3200A 80kA (FIX)
72.966.800 VNĐ
HDW620083FHVV56M-ACB 3P 800A 80kA (FIX)
43.966.800 VNĐ
HDW620063FHVV56M-ACB 3P 630A 80kA (FIX)
41.966.800 VNĐ
HDM6S100M0254XXX3-MCCB 4P 25A 50kA
Liên hệ
HDM6S100M0164XXX3-MCCB 4P 16A 50kA
2.212.800 VNĐ
HDM6S100M0253XXX3-MCCB 3P 25A 50kA
1.778.800 VNĐ
HDM6S100M0163XXX3-MCCB 3P 16A 50kA
1.778.800 VNĐ
HDM1LE100M323T-ELCB khối 3P 32A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
HDM1LE100M253T-ELCB khối 3P 25A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
HDM1LE100M203T-ELCB khối 3P 20A 300mA 50kA
1.666.800 VNĐ
HDM1LE100M163T-ELCB khối 3P 16A 30mA 50kA
1.666.800 VNĐ
Trang : 
1 2 3 4 5 
0943998993