CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCB và Cầu Dao An Toàn
BBD2102CA-MCB 2P 10A 10KA 240VAC
257.000 VNĐ
BBD1101CA-MCB 1P 10A 6KA 240VAC
257.000 VNĐ
BBD1061CA-MCB 1P 6A 6KA 240VAC
88.000 VNĐ
Trang : 
0943998993