CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Bộ Lưu Điện UPS Offline US ULA
ULA2500-UPS Off-line 1 pha 2500VA
5.379 VNĐ
5.379 VNĐ
ULA2000-UPS Off-line 1 pha 2000VA
4.609 VNĐ
4.609 VNĐ
ULA1500-UPS Off-line 1 pha 1500VA
3.276 VNĐ
3.276 VNĐ
US750-UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309 VNĐ
1.309 VNĐ
US650-UPS Off-line 1 pha 650VA
1.199 VNĐ
1.199 VNĐ
US500-UPS Off-line 1 pha 500VA
1.021 VNĐ
1.021 VNĐ
Trang : 
0943998993