CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCB Loại Tiêu Chuẩn BH-D10
BH-D10-310-MCB 3P 10A 10kA
766.700 VNĐ
BH-D10-306-MCB 3P 6A 10kA
940.500 VNĐ
BH-D10-210-MCB 2P 10A 10kA
481.800 VNĐ
BH-D10-206-MCB 2P 6A 10kA
639.100 VNĐ
BH-D10-110-MCB 1P 10A 10kA
200.200 VNĐ
BH-D10-106-MCB 1P 6A 10kA
271.700 VNĐ
Trang : 
0943998993