CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCCB Dòng Cắt Cao
HDM163M253-MCCB 3P 25A 50kA
996.800 VNĐ
HDM163M203-MCCB 3P 20A 50kA
996.800 VNĐ
HDM163M163-MCCB 3P 16A 50kA
996.800 VNĐ
HDM163M103-MCCB 3P 10A 50kA
996.800 VNĐ
HDM1100M252-MCCB 2P 25A 50kA
776.800 VNĐ
HDM1100M202-MCCB 2P 20A 50kA
776.800 VNĐ
HDM1100M162-MCCB 2P 16A 50kA
776.800 VNĐ
HDM1100M102-MCCB 2P 10A 50kA
776.800 VNĐ
Trang : 
0943998993