CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

MCB 4.5/6kA HDB6S
HDB6SN2C20-MCB 2P 20A 6kA
126.800 VNĐ
HDB6SN2C16-MCB 2P 16A 6kA
126.800 VNĐ
HDB6SN2C10-MCB 2P 10A 6kA
126.800 VNĐ
HDB6SN2C6-MCB 2P 6A 6kA
126.800 VNĐ
HDB6SN1C20-MCB 1P 20A 6kA
59.800 VNĐ
HDB6SN1C16-MCB 1P 16A 6kA
59.800 VNĐ
HDB6SN1C10-MCB 1P 10A 6kA
59.800 VNĐ
HDB6SN1C6-MCB 1P 6A 6kA
59.800 VNĐ
Trang : 
0943998993