CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Máy Biến Áp 1 Pha Điện Lực TPHCM
MBA1P1001-DLHCM-Máy biến áp 1 pha, 100KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
101.739 VNĐ
MBA1P3752-DLHCM-Máy biến áp 1 pha, 37.5KVA, 8.66-12.7/0.23kV, ĐL HCM
55.089.100 VNĐ
MBA1P501-DLHCM-Máy biến áp 1 pha, 50KVA, 12.7/0.23kV, ĐL HCM
63.713.100 VNĐ
Trang : 
0943998993