CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

95233100-ATS 3P 1000A, ATyS r 3x1000A - 230VAC

Giá: 143.660 VNĐ

Số lượng:

95233100-ATS 3P 1000A, ATyS r 3x1000A - 230VAC

Mã sản phẩm:

Thương hiệu: ATyS r 3x1000A - 230VAC

Xuất xứ:

Mô tả:

Chất lượng:

Bảo hành:

Chứng từ:

Thông số kỹ thuật:

Tải tài liệu:

0943998993